ลวดเย็บ
จำนวน
ลงข้อความ

ลวดเย็บ

● 1000ชิ้น

● ขนาด:1.2มม. *8มม.

● เหมาะกับ 45901 และ 45902.

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
45900 1.2มม*8มม 50 100
45911 1.2มม*10มม 50 100
45912 1.2มม*12มม 50 100