ชุดไขควง9ชิ้น
จำนวน
ลงข้อความ

ชุดไขควง9ชิ้น

● ปากแบน: 3x75, 5x75, 6x100, 6x150, 8x150

● ฟิลลิป: PH0x75, PH1x75, PH2x100, PH2x150

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
20214 9pc 6 12