ชุดไขควง9  ชิ้น
จำนวน
ลงข้อความ

ชุดไขควง9  ชิ้น

● 1ชิ้น ดอกไขควงสำหรับงานหนัก

● 8ชิ้น ดอกไขควง (6.35x25มม.)
ปากแบน: 5มม., 6มม.

● PH1, PH2; PZ1, PZ2; T15, T20

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
20236 9pc 6 48