ด้ามจับดอกไขควง
จำนวน
ลงข้อความ

ด้ามจับดอกไขควง

● ด้ามจับดอกไขควงแม่เหล็ก

● ด้ามจับวัสดุสองอย่างกันลื่น

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
20271 90มม 12 120