ไขควงหัวโต,ปากแบน
จำนวน
ลงข้อความ

ไขควงหัวโต,ปากแบน

● เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

● ปลายเป็นแม่เหล็ก

● ด้ามจับวัสดุสองอย่างกันลื่น

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
20141 4×38มม 12 144
20143 6×38มม 12 144