ไขควงปากแบน
จำนวน
ลงข้อความ

ไขควงปากแบน

● เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

● ปลายเป็นแม่เหล็ก

● ด้ามจับวัสดุสองอย่างกันลื่น

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
20101 3×75มม 12 120
20102 3×100มม 12 120
20103 3×150มม 12 120
20105 5×75มม 12 120
20106 5×100มม 12 120
20107 5×150มม 12 120
20108 5×200มม 12 120
20111 6×100มม 12 120
20112 6×150มม 12 120
20113 6×200มม 12 120
20114 6×250มม 12 120
20116 8×150มม 6 60
20117 8×200มม 6 60
20118 8×250มม 6 60