ไขควงปากแฉกphillips
จำนวน
ลงข้อความ

ไขควงปากแฉกphillips

● เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

●ปลายเป็นแม่เหล็ก

● ด้ามจับวัสดุสองอย่างกันลื่น

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
20121 PH0×75มม 12 120
20122 PH0×100มม 12 120
20123 PH0×150มม 12 120
20125 PH1×75มม 12 120
20126 PH1×100มม 12 120
20127 PH1×150มม 12 120
20128 PH1×200มม 12 120
20131 PH2×100มม 12 120
20132 PH2×150มม 12 120
20133 PH2×200มม 12 120
20134 PH2×250มม 6 60
20137 PH3×200มม 6 60
20138 PH3×250มม 6 60