แคลมป์จับชิ้นงานระบบเฟืองเร็ว
จำนวน
ลงข้อความ

แคลมป์จับชิ้นงานระบบเฟืองเร็ว

● ใช้มือเดียวทำงาน

● แคลมป์ปล่อยตัวอย่างรวดเร็ว

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
40212 150มม 12 120
40214 300มม 6 36
40215 450มม 6 24
40216 600มม 6 24
40218 900มม 6 12