1. หน้าหลัก
  2. เครื่องมือ
  3. เครื่องมือมือถือ
  4. ปากกาจับชิ้นงาน
  5. แคลมป์จับชิ้นงานเข้ามุมปล่อยเร็ว
 แคลมป์จับชิ้นงานเข้ามุมปล่อยเร็ว
จำนวน
ลงข้อความ

แคลมป์จับชิ้นงานเข้ามุมปล่อยเร็ว

● บอดี้อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป

● เปิดได้กว้างสุด: 68มม.

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
40655 70มม 1 20