ปากกาจับชิ้นงานแบบยึดโต๊ะ
จำนวน
ลงข้อความ

ปากกาจับชิ้นงานแบบยึดโต๊ะ

● บอดี้อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป

● เปิดได้กว้างสุด: 70มม.

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
40651 80มม 1 20