คีมคอม้าเคลื่อนตัวเร็ว
จำนวน
ลงข้อความ

คีมคอม้าเคลื่อนตัวเร็ว

● ออกแบบตามที่จดสิทธิบัตรเพื่อให้คีมปล่อยตัวได้อย่างรวดเร็วและทำงานด้วยมือเดียว

● วัสดุโครเมียมวาเนเดียมเพื่อกาใช้งานที่ยาวนาน;

● ตกแต่งด้วยฟอสฟอรัสดำ

● ด้ามจับ จับสะดวยสบายตามหลักทางสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
11408 180มม/7" 6 60

● ออกแบบตามที่จดสิทธิบัตรเพื่อให้คีมปล่อยตัวได้อย่างรวดเร็วและทำงานด้วยมือเดียว

● เหล็กโครเมียมวาเนเดียม

● ตกแต่งด้วยฟอสฟอรัสดำ

● ด้ามจับ จับสะดวยสบายตามหลักทางสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
11409 250มม/10" 6 60