ถ้วยดูดแก้ว
จำนวน
ลงข้อความ

ถ้วยดูดแก้ว

● ด้ามจับพลาสติก

● เส้นผ่านศูนย์กลางก้นยาง: 11.5ซม.

● กำลังดูด: สูงสุด 25กก. ต่อ เครื่อง

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
40105 1 pc cup 1 60
40106 2 pc cups 1 20
40107 3 pc cups 1 10