ปืนยิงกาว,อลูมิเนียม
จำนวน
ลงข้อความ

ปืนยิงกาว,อลูมิเนียม

● ออกแบบหลอกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจ่ายไส้และกระสุน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
45405 225มม 0 12