บล็อกขัดละเอียด
จำนวน
ลงข้อความ

บล็อกขัดละเอียด

● เหมาะสำหรับ กบไส้ไม้, สิ่วและมีด

● เพชรขนาดสี่เกรน: K200, K300, K400 และ K600

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30245 159x54x54มม 6 30