ตะไบเหล็กท้องปลิง, ตัด2
จำนวน
ลงข้อความ

ตะไบเหล็กท้องปลิง, ตัด2

● รูปแบบตัดคู่

● ด้ามจับนุ่มตามหลักสรีรศาสตร์

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30114 200มม 10 100
30114 200มม 10 100