ชุดตะไบเหล็ก 200มม. 3 ชิ้น
จำนวน
ลงข้อความ

ชุดตะไบเหล็ก 200มม. 3 ชิ้น

● 1ชิ้น ตะไบเหล็กแบน

● 1ชิ้น ตะไบเหล็กกลม

● 1ชิ้น ตะไบเหล็กท้องปลิง

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
85118 3pc 6 24