เลื่อยใบเล็ก
จำนวน
ลงข้อความ

เลื่อยใบเล็ก

● ฟันเลื่อยสองเท่าแข็ง

● ด้ามจับนุ่มวัสดุสองชนิด

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30432 300มม 10 40