เลื่อยปังตอ
จำนวน
ลงข้อความ

เลื่อยปังตอ

● ฟันเลื่อยสามเท่าแข็งสำหรับตัดได้รวดเร็ว

● ด้ามจับนุ่มวัสดุสองชนิด

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30451 300มม 10 40