เลื่อยมือ
จำนวน
ลงข้อความ

เลื่อยมือ

● ฟันเลื่อยสามเท่าแข็งสำหรับตัดได้รวดเร็ว

● ด้ามจับนุ่มวัสดุสองชนิด

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
30400 350มม 10 40
30402 450มม 10 40
30403 500มม 10 40
30404 550มม 10 40