กล่องซีสเทนเนอร์
จำนวน
ลงข้อความ

กล่องซีสเทนเนอร์

● กล่องซ้อนกันแบบใหม่ออกแบบมาเพื่อการจัดวาง,การขนส่งและการป้องกันความเสียหายเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

● ฝาสลักล็อคที่เชื่อต่อกันจะปิดและเชื่อมต่อกล่องต่างๆเข้าด้วยกัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
90263 46*35.7*38.9 0 2
90262 46*35.7*25.3 0 2