ออแกไนเซอร์(15ช่อง)
จำนวน
ลงข้อความ

ออแกไนเซอร์(15ช่อง)

● 15ช่อง

● เครื่องแยกถอดออกได้

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
90224 32×25.5×6ซม 0 20