ออแกไนเซอร์(21ช่อง)
จำนวน
ลงข้อความ

ออแกไนเซอร์(21ช่อง)

● 21ช่อง

● เครื่องแยกถอดออกได้

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
90223 38×31×7ซม 0 16