ออแกไนเซอร์(18 ช่อง)
จำนวน
ลงข้อความ

ออแกไนเซอร์(18 ช่อง)

● 18 ช่อง

● เครื่องแยกถอดออกได้

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
90225 31×20×4.5ซม 0 48