ออแกไนเซอร์(ด้านคู่)
จำนวน
ลงข้อความ

ออแกไนเซอร์(ด้านคู่)

● ด้านคู่

● เครื่องแยกถอดออกได้

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
90238 31×26×7.5ซม 0 16