ออแกไนเซอร์(ด้านเดียว)
จำนวน
ลงข้อความ

ออแกไนเซอร์(ด้านเดียว)

● เครื่องแยกถอดออกได้

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
90236 29×22×6ซม 0 6