กล่องเครื่องมือวางซ้อนกัน
จำนวน
ลงข้อความ

กล่องเครื่องมือวางซ้อนกัน

● กล่องซ้อนกันแบบใหม่ออกแบบมาเพื่อการจัดวาง,การขนส่งและการป้องกันความเสียหายเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

● ฝาสลักล็อคที่เชื่อต่อกันจะปิดและเชื่อมต่อกล่องต่างๆเข้าด้วยกัน

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
90261 46*35.7*15.1 0 4