ชุดรถเข็นกล่องเครื่องมือ 191ชิ้น
จำนวน
ลงข้อความ

ชุดรถเข็นกล่องเครื่องมือ 191ชิ้น

●ชุดเครื่องมือครบวงจรพร้อมชุดเก็บเครื่องมือ สำหรับใช้ในห้องทำงานหรือโรงรถ 4 ลิ้นชักแรกมาพร้อมถาดเครื่องมือ 3 ถาดด้านในลิ้นชักและเครื่องมือแต่ละอันมีที่ของเป็นของตัวเอง

● 3 ลิ้นชักล่างว่างเปล่าเพื่อการใช้งานอื่นๆ

● 1ชิ้นหนา 10มม.ถึงขอบ

● แต่ละชิ้น มีล็อครหัส

● มีล้อเลื่อนสำหรับงานหนัก

● มีผงเคลือบผิว

● 132 ชุด/40' FCL

รหัส ขนาด ปริมาณกล่องด้านใน ปริมาณกล่องด้านนอก
90301 676×459×857มม 0 1
   ถาด 1
  1. คีมปากจระเข้ 1ชิ้น180มม.
   คีมปากยาว 1ชิ้น 160มม.
   คีมปากจิ้งจก 1ชิ้น 160มม.
   คีมคอม้า 1ชิ้น 250มม.

   ถาด 2
  1. ไขควง 7ชิ้น,ปากแบน3*75, 3*100, 5*100*2ชิ้น, 6*150*2ชิ้น, 8*200มม.

   ถาด 3
  1. ไขควง 7ชิ้น, ฟิลลิป
   PH0*100, PH1*75, PH1*100*2ชิ้น, PH2*100,
   PH2*150มม.*2ชิ้น

   ถาด 4
  1. ด้ามบ๊อกซ์ระบบเฟือง 1ชิ้น, 1/2"Dr.
   18ชิ้น ลูกบ๊อกซ์1/2"Dr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32มม.
   ด้ามเลื่อนตัวที1ชิ้น 250มม.,
   ข้อต่อบ๊อกซ์ 1ชิ้น125มม.,
   ข้อต่ออ่อน1ชิ้น,
   ลูกบ๊อกซ์ถอดหัวเทียน1ชิ้น16มม., 21มม.

   ถาด 5
  1. ด้ามบ๊อกซ์ระบบเฟือง1ชิ้น , 3/8"Dr.
   17ชิ้น ลูกบ๊อกซ์ 3/8"Dr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22มม.
   ด้ามเลื่อนตัวที1ชิ้น 162.5มม.,
   ด้ามจับลูกบ๊อกซ์ไขควง 2 ชิ้น 75มม. 150มม.,
   ข้อต่ออ่อน1ชิ้น

   ถาด 6
  1. ด้ามบ๊อกซ์ระบบเฟือง1ชิ้น, 1/4"Dr.
   13ชิ้น ลูกบ๊อกซ์ 1/4"Dr.4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14มม.
   ลูกบ๊อกซ์ดิฟ 5ชิ้น 8, 10, 11, 12, 13มม.,
   ด้ามเลื่อนตัวที1ชิ้น112.5มม.
   ข้อต่อบ๊อกซ์ 2ชิ้น, 50มม., 100มม.
   ด้ามจับลูกบ๊อกซ์ไขควง 1ชิ้น
   ข้อต่ออ่อน1ชิ้น,

   ถาด 7
  1. 14ชิ้น ลูกบ๊อกซ์ดิฟ 75มม.1/2"Dr.
   8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21มม.

   ถาด 8
  1. ประแจแหวนข้างปากตาย 14ชิ้น 6, 7, 8, 9,
   10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24มม

   ถาด 9
  1. ประแจแหวนปากตาย 8 ชิ้น6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17, 18*19, 21*23มม.

   ถาด 10
  1. ค้อนช่าง1ชิ้น300กรัม;
   ค้อน 1ชิ้น35มม.
   เหล็กส่ง 3ชิ้น 1.5มม., 3มม., 4มม.
   เหล็กเจาะนำศูนย์ 2ชิ้น2มม., 6มม.
   สิ่วเหล็ก 1ชิ้น 16*150มม.

   ถาด 11
  1. ดอกหกเหลี่ยม 7 ชิ้น30มม., H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
   ดอกหกเหลี่ยม 7 ชิ้น75มม., H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
   ดอกสว่าน 5 ชิ้น30มม., M5, M6, M8, M10, M12
   ดอกสว่าน 5 ชิ้น75มม., M5, M6, M8, M10, M12
   ดอกท๊อกซ์ 7ชิ้น30มม., T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
   ดอกท๊อกซ์ 7ชิ้น, 75มม., T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
   ด้ามจับดอกบ๊อกซ์ 1 ชิ้น, 1/2"-10มม.

   ถาด 12
  1. ประแจหกเหลี่ยม9ชิ้น, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
   ประแจท๊อกซ์ 9 ชิ้น, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50